unfaithful

سلام خدای خوب و دوست داشتنی ام.

هرچه را قول دادمت نمی کنم/ کردم!

همان شد که گفته بودی.

باز من ماندم و شرمساری از تو ...

نفرت از خودم ...

بی اعتمادی به دنیا ...

فرقش اینبار میدانی کجا بود ؟

انتخاب و آگاهانه بودن را وصله اش کردم که جای ترحم

نگذارم برای خودم

یا شاید زجه زدن به امید لبخند از سر ترحمه دوباره ی تو .

 

یکی بود

که می دونست من کی هق هق میکنم و فقط مینویسم.

یکی بود

که می دونست من کی دود سیگار رو تو حلقم می کنم.

یکی بود

که می دونست من کی زخم میخوره دلم/ من کی زخم میزنم خودم ...

 

فکر کردی این روزها چه کسی را مدام حواله می دهم به دَرَک؟

فکر میکنی این روزها بی شاعبه ارزانیه چه کسی میکنم

نفرت و نفرینم را ؟

از هرکه و هر چه بگذرم

از تو و دروغهایت که مقصر لحظه به لحظه ی اشکها و تحقیرها و دل شکستنهایم هستید

هرگز.

از تو و دروغهایت که راه و رسم فاحشه گری آموختیدم

هرگز.

گرچه حتی تجسم جوابت را دادن تهوع آور و نفرت انگیز بود چه رسد به گفتن از تو / اما

گفتم که بدانی !...!

 Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

کشیدم که اگر پاک یادم رفت ،

یادم نرود پاکی !...!

هی آلیس ! این روزا تنها چیزی که منو نجات میده 3 تا سی دی متال سگیه.  

/ 5 نظر / 17 بازدید
Mohammad.R

چکار کردی با خودت روانی ؟

Mohammad.R

چرا فکر کردی میتونی فرار کنی ...

نگین

سلام ایده جون وبلاگتون خیلی باحاله به منم سر بزنین خوشحال میشم

kami E abbasi

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ دل اگر رفت / شبی کاش دعایی بکنیم راز این شعر / همین مصراع پایانی بود . وقتی زبان دل با زبان فکر / یکی نباشد . وقتی هر واژه در جای خود قرار نگیرد . وقتی دوستت دارم ها به این میزان بی رنگند . وقتی ... هه...